stat4u

Profilaktyka uzależnień w środowisku pracy – szkolenie dla kadry zarządzającej w Grójcu

2013-12-12 21:28:03

Problem uzależnień w środowisku pracy jest wciąż aktualny. Źródła tego zjawiska mogą być bardzo różne. Jednym z nich często są czynniki, które oddziałują na człowieka w pracy- niezależnie czy jest on pracownikiem – podwładnym czy pracownikiem – przełożonym. Powstają pytania: jak przeciwdziałać tego typu zagrożeniom i jak radzić sobie z problemem uzależnień w środowisku pracy?
11 grudnia 2013 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu odbyło się szkolenie pt. „Granice w zarządzaniu i odzwierciedlenie podjętych decyzji w zachowaniach ryzykownych” w ramach gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. Szkolenie było dedykowane dyrektorom szkół, przedszkoli, kierownikom jednostek gminnych oraz instytucji z terenu Gminy Grójec.
Podczas szkolenia została poruszona tematyka związane ze stylami zarządzania w kontekście relacji przełożony- podwładny oraz nauczyciel (dyrektor) – uczeń (rodzic). Omówiony został wpływ stosowanego stylu zarządzania powierzonym zakładem pracy, placówką oświatową
lub instytucją państwową oraz podejmowanych w ramach uprawnień decyzji na zachowania podwładnych lub osób prawnie zależnych (np. uczniów) na podejmowanie przez nich zachowań ryzykownych w postaci uzależnień od narkotyków, leków, alkoholu, seksu, hazardu, Internetu, Facebooka czy telefonu. To zachowania będące swego rodzaju dążeniem do przywrócenia sobie równowagi psychicznej i emocjonalnej zaburzonej przez zachowanie osób podejmujących decyzje.


Głównymi organizatorami szkolenia byli: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień.
Szkolenie zostało zrealizowane przez Centrum Rozwoju Osobistego Alter. Prowadzący szkolenie: dr Kamila Pawłowska- psycholog pracy
i zarządzania organizacją, socjolog, doradca zawodowy oraz mgr Andrzej Chodkiewicz- psycholog pracy, trener i Coach.
Obydwoje współpracują z CRO Alter

CRO Alter
Powrót do aktualności

 
facebook
Sylwia Michalczewska - ZnanyLekarz.pl Agnieszka Cichorska - ZnanyLekarz.pl